Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439237
Title Natuurverkenning 2010-2040. Achtergrondrapport
Author(s) Dammers, E.; Hinsberg, A. van; Wiersinga, W.; Egmond, P. van; Vader, J.; Melman, T.C.P.; Bilt, W. van der; Oostenbrugge, R. van
Source Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving (PBL-publicatienummer 500414010) - ISBN 9789491506291 - 190
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Alterra - Animal ecology
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) natuurbeheer - natuurbeleid - toekomst - scenario-analyse - landschapsbeheer - nature management - nature conservation policy - future - scenario analysis - landscape management
Categories Nature Management (General)
Abstract Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) brengt elke vier jaar een Natuurverkenning uit. Dit is één van de wettelijke taken van het planbureau. Een toekomstverkenning is bedoeld om toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe beleidsopties te verkennen en daarmee het blikveld te verruimen. Deze Natuurverkenning zoekt aansluiting bij de huidige politieke en maatschappelijke discussie over de richting van het natuur- en landschapsbeleid. Het is de vierde Natuurverkenning die het PBL en zijn voorlopers hebben uitgebracht. De eerste en de tweede (RIVM 1997; 2002) zijn als zelfstandige studies verschenen en de derde als onderdeel van Nederland later (MNP 2006)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.