Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439277
Title Mogelijkheden voor geïntegreerde bestrijding van Botrytis in potplanten : teeltmaatregelen en gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong
Author(s) Wubben, J.P.; Bosker, A.I.; Lanser, C.J.; Dik, A.J.
Source Aalsmeer : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw - 35
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) geïntegreerde plagenbestrijding - potplanten - botrytis - teelt onder bescherming - gewasbescherming - oorsprong - natuurlijke producten - nederland - integrated pest management - pot plants - protected cultivation - plant protection - origin - natural products - netherlands
Categories Integrated Control, Integrated Pest Management
Abstract In de periode van 1999 tot 2001 werd op het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving onderzoek verricht naar de mogelijkheden van geïntegreerde bestrijding van Botrytis cinerea in bloeiende potplanten. Het doel van dit project was het vaststellen van de effectiviteit van met name teeltmaatregelen tegen Botrytis cinerea in potplanten als onderdeel van een geïntegreerde bestrijding. Daarnaast werd de effectiviteit van een aantal gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong bepaald. Indien deze maatregelen effectief zijn kan een verminderde afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen gerealiseerd worden. Verdeeld over een aantal proeven werd het onderzoek uitgevoerd met Poinsettia (1999 en 2001), Cyclamen (1999) en Saintpaulia (1999, 2000).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.