Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439459
Title Zeebodemintegriteit en visserij op het Friese Front en de Centrale Oestergronden: Beschikbare kennis en 1e uitwerkingen
Author(s) Slijkerman, D.M.E.; Bos, O.G.; Wal, J.T. van der; Tamis, J.E.; Vries, P. de
Source Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C078/13) - 100
Department(s) IMARES Maritiem
IMARES Ecosystemen
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) marien milieu - mariene gebieden - mariene ecologie - benthos - bodembescherming - ecosystemen - noordzee - marine environment - marine areas - marine ecology - soil conservation - ecosystems - north sea
Categories Marine Ecology
Abstract De implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Mariene strategie (KRM) is in Nederland in volle gang. Onderdeel van de implementatie is het definieren van ruimtelijke beschermingsmaatregelen. Hierbij worden in de Mariene Strategie als randvoorwaarden meegegeven de ambitie om 10 tot 15 procent van het Nederlandse deel van de Noordzee (NCP) te vrijwaren van bodemberoering; en het tot een minimu beperken van de last voor de visserijsector.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.