Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439560
Title Beleid voor ecosysteemdiensten : een vergelijking tussen verschillende EU-staten
Author(s) Verburg, R.W.; Bogaardt, M.J.; Harms, B.; Selnes, T.; Oliemans, W.J.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 322) - 86
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) ecosysteemdiensten - landen van de europese unie - monitoring - projectimplementatie - overheidsbeleid - biodiversiteit - nederland - vlaanderen - duitsland - denemarken - verenigd koninkrijk - spanje - ecosystem services - european union countries - project implementation - government policy - biodiversity - netherlands - flanders - germany - denmark - uk - spain
Categories Nature Management (General)
Abstract In dit werkdocument is een verkenning uitgevoerd naar de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en –monitoring over ecosysteemdiensten door nationale overheden in verschillende EU-lidstaten, te weten Nederland, Vlaanderen, Duitsland, Denemarken, Verenigd Koninkrijk en Spanje. Uit de verkenning blijkt dat veel landen nog bezig zijn met de beleidsvoorbereiding en dat de uitvoering vaak in gebiedsprocessen plaatsvindt. De beleidsmonitoring vindt op dit moment in geen van de onderzochte lidstaten plaats. De voornaamste lessen die Nederland mogelijk uit het buitenland kan trekken, zijn strategisch van aard. Operationele lessen zijn wel te trekken, maar zijn sterk afhankelijk van de nationale beleidsculturen. Landen zetten sterk in op het toepasbaar maken van ecosysteemdiensten, zodat het concept niet alleen een academische discussie blijft. Mainstraiming van het concept over verschillende (sectorale) beleidsvelden, verschillende overheidslagen en naar private partners is daarbij een noodzakelijke stap. Hierbij zal het nieuw te ontwikkelen beleid transparant moeten zijn, zodat duidelijk wordt wie met welke diensten wat wil bereiken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.