Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439561
Title Relaties tussen recreanten, ondernemers en landschap
Author(s) Goossen, C.M.; Langers, F.; Boer, T.A. de
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 329) - 74
Department(s) Alterra - Governance
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) openluchtrecreatie - landschap - investering - verblijfsrecreatie - motivatie - nederland - outdoor recreation - landscape - investment - short stay tourism - motivation - netherlands
Categories Outdoor Leisure and Recreation
Abstract De recreatiemotieven Gezelligheid en Tussen uit zijn de belangrijkste motieven. Investeringen gebaseerd op wensen van recreanten met het motief Tussen uit, is des te belangrijker omdat dit motief in omvang zal toenemen. Bedrijven die aan zee of grote meren of parken liggen, hebben een extra voordeel omdat recreanten die meer met dit motief er op uit trekken vaker naar deze typen landschappen gaan. Het motief Gezelligheid blijft groot, maar zal in omvang iets afnemen. Bedrijven die zich richten op recreanten met dit motief lijken een extra voordeel te hebben als ze in duingebieden, in of nabij recreatiegebieden of waterrijke gebieden liggen. De markt voor verblijfsrecreatie begint verzadigd te raken zodat keuzes belangrijker worden. Enthousiaste ondernemers investeren in natuur en landschap vanwege hun intrinsieke motivatie en/of voordelen voor hun bedrijf. De bezwaarhebbenden investeren niet omdat ze het niet belangrijk vinden, weerstand tegen regelgeving en/of er onvoldoende voordeel in zien. De twijfelaars willen wel, maar hebben de financiële middelen niet, een beperkte schaalgrootte en onvoldoende ruimtelijke ontwikkelmogelijkheden en/of opzien tegen de organisatorische rompslomp. Voor investeringen in de regio zijn streekfondsen het meest interessant
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.