Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439562
Title Vergelijking van de bodembelasting bij agrarisch veldwerk in 1980 en 2010
Author(s) Vermeulen, G.D.; Verwijs, B.R.; Akker, J.J.H. van den
Source Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 501) - 38
Department(s) PPO/PRI AGRO Field Technology Innovations
Alterra - Soil physics and land use
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) bodemfysica - gronddruk - bandenspanning - belasting (loads) - bodemstructuur - landbouwwerktuigen - machines - akkerbouw - vollegrondsteelt - soil physics - ground pressure - inflation pressure - loads - soil structure - farm machinery - arable farming - outdoor cropping
Categories Soil Physics / Mechanization
Abstract De doelstelling van de hier gerapporteerde studie was om te onderzoeken of de bodembelasting door verschillende typen landbouwmachines in de afgelopen 30 jaar inderdaad toegenomen is, zoals wordt verondersteld. Het begrip bomdembelasting wordt gebruikt voor zowel het drukpatroon op de bodem onder de wielen van machines (bodemdruk) als voor de daardoor veroorzaakte drukken op verschillende dieptes in de grond (grondspanningen). In het rapport wordt eerst de ontwikkeling van de bodemdruk van verschillende machines geïnventariseerd. Het bodemdrukpatroon wordt hoofdzakelijk bepaald door de wiellast, het type band, de bandenmaat en de banddruk (luchtdruk in de band). Om de belasting van de ondergrond te karakteriseren werd met de uit de machinegegevens afgeleide drukpatronen onder de wielen berekend wat de piekspanningen op 25, 40 en 50 cm diepte in de ondergrond waren, in 1980 en 2010.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.