Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439603
Title Proefsuppletie Schelphoek: Monitoring effecten op mosselgroei
Author(s) Wijsman, J.W.M.; Brummelhuis, E.B.M.
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C064/13) - 31
Department(s) IMARES Delta
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) mosselteelt - kustbeheer - erosiebestrijding - nadelige gevolgen - mussel culture - coastal management - erosion control - adverse effects
Categories Fisheries
Abstract Van 26 september tot 1 oktober 2011 zijn er door Rijkswaterstaat suppletiewerkzaamheden uitgevoerd met zand in de Schelphoek (Oosterschelde). Om de eventuele effecten op de groei van de mosselen op de nabijgelegen mosselpercelen te kunnen monitoren is de mosselgroei gedurende 2 jaar (2011 en 2012) maandelijks gevolgd in een experimentele opzet op een 5-tal locaties gelegen op toenemende afstand (500 – 1700 m) van de suppletiewerkzaamheden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.