Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439605
Title Operationaliseren van elektrisch bedwelmen van Europese kweekpaling
Author(s) Vis, J.W. van de; Burggraaf, D.; Reimert, H.; Lambooij, E.
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C089/13) - 23
Department(s) IMARES Aquaculture
IMARES Vis
LR - Animal Behaviour & Welfare
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) dierlijke productie - dierenwelzijn - diergezondheid - bedwelmen - doden van dieren - european eels - kweekvis - animal production - animal welfare - animal health - stunning - killing of animals - farmed fish
Categories Cultured Shellfish and Crustaceans / Animal Health and Welfare
Abstract Het doel van dit project was het operationaliseren van elektrisch bedwelmen van Europese paling en het doden van de bedwelmde dieren. Hiervoor diende een eerste ontwerp van een bedwelmingsapparaat te worden gemaakt, getest en na aanpassingen geschikt gemaakt te worden om te kunnen gebruiken in de praktijk. Omdat dit onderzoek zich richtte op elektrisch bedwelmen na ontwateren en in het water, zijn er twee apparaten getest. Het welzijnscriterium voor elektrisch bedwelmen is dat de bewusteloosheid en gevoelloosheid onmiddellijk moeten worden opgewekt zonder dat de paling weer bijkomt. Er zijn daarom technische criteria opgesteld om tijdens de testen vast te kunnen stellen of met beide apparaten de palingen onmiddellijk kunnen worden bedwelmd en na de blootstelling aan de stroom in bedwelmde staat gedood.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.