Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439615
Title Biobest products : openbaar eindrapport : Technische Ontwikkeling voor de Productie van Acetaatzouten als Alternatief Strooimiddel : TOPAAS
Author(s) Claassen, P.A.M.
Source Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1399) - ISBN 9789461736925 - 25
Department(s) FBR Bioconversion
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) zout - zouten (activiteit) - acetaten (zouten) - productieprocessen - fermentatie - bioraffinage - chemicaliën uit biologische grondstoffen - biobased economy - salt - salting - acetates (salts) - production processes - fermentation - biorefinery - biobased chemicals
Categories Non-food Products (General) / Food and Bioprocess Engineering (General)
Abstract De technisch-economische evaluatie van een conceptueel calcium-magnesium-acetaat (CMA) productie proces op basis van biomassa leidt tot een minimale verkoopprijs van CMA die competitief is met de marktprijs van CMA dat uit fossiele grondstoffen is geproduceerd. Dit gunstige resultaat wordt veroorzaakt door de economische winst die verkregen wordt doordat in TOPAAS niet alleen CMA maar ook waterstof wordt geproduceerd. De geschiktheid van bermgras voor de productie van CMA en waterstof is, op kleine schaal, experimenteel bewezen. Er is een aanzet gemaakt voor de optimalisatie van de voorbehandeling. Diverse organische restfracties zoals overdatum-producten of restanten voedsel uit grootkeukens en voedingsmiddelenindustrie zijn geanalyseerd. De samenstelling ervan wijst op geschiktheid voor acetaatproductie. De fermentatieve productie van acetaat en waterstof is op continue schaal bewerkstelligd tot en met een aanvaardbare acetaat concentratie. TOPAAS is het acroniem van “Technische Ontwikkeling voor de Productie van Acetaatzouten als Alternatief Strooimiddel”.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.