Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439704
Title Op weg naar leerwinst : WURKS- 1 onderzoeks programma 2011-2013 : competenties voor het groene kennissysteem – deel 1
Author(s) Biemans, H.J.A.; Gulikers, J.T.M.; Oonk, C.; Wel, M. van der; Leereveld, G.; Frijters, S.; Born, T. van der
Source Wageningen : Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies (ECS) - 15
Department(s) Education and Competence Studies
WASS
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) agrarisch onderwijs - vaardigheidsonderwijs - beroepsopleiding - onderwijzen - kennis - onderwijs - kennissystemen - nederland - agricultural education - competency based education - vocational training - teaching - knowledge - education - knowledge systems - netherlands
Categories Agricultural Education / Educational Methods
Abstract In de afgelopen twee jaren heeft de leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies (ECS) van Wageningen UR in nauwe samenwerking met partijen uit het groene onderwijs vijf projecten uitgevoerd in het kader van het WURKSonderzoeksprogramma ‘Competenties voor het groene kennissysteem’ (totale looptijd: 2011-2015). WURKS staat voor Wageningen UR Knowledge Sharing oftewel voor het toepassen van Wageningse kennis in het overige groene onderwijs. De centrale doelstelling van het WURKS-programma is dienstverlening aan instellingen in het groene onderwijs in de vorm van toegepast en vraaggestuurd onderwijskundig onderzoek en daaraan gekoppelde didactische en onderwijskundige ondersteuning. De projecten zijn tot stand gekomen met betrokkenen uit het groene (vmbo-mbo-hbo) onderwijsveld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.