Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439744
Title Aanzet voor keuring op Dickeya in werkbollen Delft Blue : Inventarisatie van de latente besmetting met Dickeya-soorten (agressief snot) bij uitgangsmateriaal van hyacint voor de vermeerdering
Author(s) Vreeburg, P.J.M.; Doorn, J. van
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 21
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) bloembollen - dickeya - plantenziekteverwekkende bacteriën - aantasting - besmetting - tests - hyacinthus - schadepreventie - bollen - cultivars - ornamental bulbs - plant pathogenic bacteria - infestation - contamination - loss prevention - bulbs
Categories Bulb and Tuber Flowers / Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract Hyacint ondervindt jaarlijks zeer veel schade door agressief snot, veroorzaakt door de bacteriesoort Dickeya. Er worden inmiddels door de bedrijven veel maatregelen genomen om de schade te beperken. Een van de maatregelen is uitgaan van werkbollen die vrij zijn van een besmetting met Dickeya. Het is echter niet bekend welk percentage besmetting in de werkbollen aanwezig is. Om een goed beeld van de besmetting te krijgen is gekozen om alle werkbollenpartijen van de veel geteelde gevoelige cultivar Delft Blue te laten toetsen op aanwezigheid van Dickeya middels de DNA-toets die beschikbaar is bij de NAK Agro. Delft Blue is een Dickeya-gevoelige cultivar, waarvan zowel werkbollen door werkbollentelers worden geteeld als door telers die de werkbollen alleen zelf gebruiken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.