Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439824
Title Monitoringsystemen voor plattelandsontwikkeling; Een actueel overzicht
Author(s) Smit, A.B.; Jager, J.H.; Prins, H.; Kuhlman, J.W.; Schouten, A.D.; Venema, G.S.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086156313 - 162
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) plattelandsontwikkeling - monitoring - plattelandsbeleid - registratie - evaluatie - beleidsevaluatie - eu regelingen - gemeenschappelijk landbouwbeleid - europese unie - rural development - rural policy - registration - evaluation - policy evaluation - eu regulations - cap - european union
Categories Rural Development
Abstract Met 17 monitoringsystemen kunnen beleidsmakers, onderzoekers en anderen alle belangrijke thema's in het EU-plattelandsbeleid langjarig en goed onderbouwd volgen. Deze systemen leveren ook een grote bijdrage aan de invulling van de context-, resultaat- en impact-indicatoren die de Europese Commissie vraagt voor haar rapportage op het gebied van beleidsplanning, -monitoring en -evaluatie. Dit rapport bevat een actueel overzicht van alle bestaande en nieuw ontwikkelde monitoringsystemen rond de thema's en indicatoren die voor plattelandsontwikkeling relevant zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.