Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439868
Title Wilde planten als voedingsplanten gebruikt door rijstboeren in Noordoost-Thailand
Author(s) Cruz Garcia, G.S.; Peters, P.
Source Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie 26 (2013)1. - ISSN 1384-8925 - p. 18 - 19.
Department(s) Sociology of Consumption and Households
Crop and Weed Ecology
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Abstract Wilde voedselplanten vormen in veel culturen een aanvulling op het dieet en zijn een belangrijk element in de voedselvoorziening en -diversiteit. Door middel van etnobotanisch onderzoek is geprobeerd de complexe complementariteit van antropogene ecosystemen en subsystemen die een rol spelen bij deze praktijken in beeld te brengen. Dit is een aanvulling op de bestaande domisticatiemodellen die te weinig rekening houden met de rol van dergelijke subsystemen (zoals akkerranden, bermen, schuilplekken enzovoort), terwijl boeren daar juist in toenemende mate voedselplanten verzamelen. Immers, ongerepte natuur neemt overal in kwantiteit af.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.