Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439880
Title Potenties van de Hotspotmonitor om de graadmeter Landschap te verfijnen
Author(s) Langers, F.; Buijs, A.E.; Vries, S. de; Hinsberg, A. van; Kampen, P. van; Marwijk, R.B.M. van; Sijtsma, F.J.; Tol, S. van
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 321) - 100
Department(s) Alterra - Governance
Forest and Nature Conservation Policy
Alterra - Nature and society
Cultural Geography
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) landschap - landschapsbeleving - perceptie - burgers - plaatselijke bevolking - monitoring - recreatie - platteland - taxatie - methodologie - nederland - landscape - landscape experience - perception - citizens - local population - recreation - rural areas - valuation - methodology - netherlands
Categories Landscape Architecture (General) / Environmental Psychology
Abstract Het Planbureau voor de Leefomgeving werkt aan verfijning van de graadmeter Landschap. Hiertoe is een Hotspotmonitortool ontwikkeld en uitgetest in een landelijke pilot. Aan 300 bewoners van zes studiegebieden is gevraagd op landelijk, regionaal en lokaal schaalniveau landschappelijk aantrekkelijke plekken (hotspots) aan te wijzen. Over deze plekken zijn aanvullende vragen gesteld. De dichtheid aan landelijke hotspots is hoog langs de Nederlandse kust, op de Veluwe en in Zuid-Limburg. Hotspots worden vooral gewaardeerd om de belevingskwaliteiten groen, rust en natuurlijkheid. Afstand blijkt van invloed op de keuze van landelijke hotspots. In relatie tot toekomstig gebruik is van belang dat de Hotspotmonitor zich uitsluitend richt op meest aantrekkelijke groene plekken. De Hotspotmonitor biedt juist vanwege de aandacht voor de bovenkant van de schaal mogelijkheid om de huidige graadmeter te verfijnen. Een probleem, ook richting MKBA’s, is dat in grote delen van Nederland geen hotspots zijn te vinden. Om tot een landsdekkend beeld te komen moet er dus een modelmatige bewerking overheen, het liefst in combinatie met andere meetmethoden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.