Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 439944
Title Bestrijding van de volwassen taxuskever (Otiorhynchus sulcatus): Middelenonderzoek
Author(s) Elberse, I.A.M.; Meij, J. van der; Tol, R.W.H.M. van
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 57
Department(s) Nursery Stock
PRI BIOINT Entomology & Virology
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) houtachtige planten als sierplanten - plantenplagen - coleoptera - otiorhynchus sulcatus - bestrijdingsmethoden - gewasbescherming - insectenbestrijding - laboratoriumproeven - landbouwkundig onderzoek - ornamental woody plants - plant pests - control methods - plant protection - insect control - laboratory tests - agricultural research
Categories Ornamental Woody Plants / Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract Taxuskevers vormen al jaren een belangrijke plaag in veel boomkwekerijgewassen. Met name de vraat van de larven aan de wortels zorgt voor problemen. Om de plaag goed te kunnen beheersen wordt aangeraden om zowel de kevers als de larven te bestrijden. Voor de bestrijding van de larven zijn meerdere mogelijkheden (aaltjes, BIO1020, Exemptor), maar voor de bestrijding van de volwassen kevers is alleen Steward beschikbaar (in vaste planten alleen in bedekte teelt, in boomkwekerij zowel in bedekte als onbedekte teelt). Om de kans op resistentieontwikkeling te beperken is het van belang om meerdere middelen beschikbaar te hebben. Het doel van de bestrijding van volwassen taxuskevers is om zo min mogelijk larven te krijgen in de herfst. In dit onderzoek werden hiervoor de volgende subdoelen geformuleerd: 1. Het vinden van een nieuw gewasbeschermingsmiddel tegen de volwassen taxuskever . 2. Het ontwikkelen van een snellere bestrijding (voor dat eileg begint) van de volwassen taxuskever.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.