Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439978
Title Monitoring door Building with Nature en de Coaltie Natuurlijke Klimaatbuffers: Een vergelijking
Author(s) Sluis, C.J. van; Voorbergen, A.; Ysebaert, T.
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C032/13) - 33
Department(s) IMARES
IMARES Delta
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) klimaatverandering - monitoring - maatschappelijk draagvlak - ecosysteemdiensten - governance - natuurbeheer - climatic change - public support - ecosystem services - nature management
Categories Climatic Change
Abstract De concepten die Ecoshape vanuit het innovatieprogramma Building with Nature (BwN) ontwikkelt en het creëren van Klimaatbuffers door CNK vertonen raakvlakken en Ecoshape en CNK willen het werk aan toekomstige klimaatbuffers verder stroomlijnen en versterken. Dit geldt voor het ontwerp, de aanleg, monitoring, evaluatie en communicatie van klimaatbuffers. Dit rapport verkent de monitoringsbehoefte vanuit BwN en CNK, met als doel inzichtelijk te maken hoe beide partijen de verkregen informatie en kennis maximaal kunnen benutten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.