Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 440076
Title Op weg naar een cleantech toekomst : beknopt verslag van de lustrumconferentie van ACRRES
Author(s) PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente,
Source Lelystad : PPO-agv/ACRRES (PPO 550) - 48
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) vervangbare hulpbronnen - biobrandstoffen - duurzaamheid (sustainability) - duurzame energie - flevoland - biobased economy - renewable resources - biofuels - sustainability - sustainable energy
Categories Energy
Abstract Verslag van de lustrumconferentie van het Application Centre for Renewable REScources (ACRRES) op 7 maart 2013 te Lelystad. De afbeeldingen uit presentaties en de foto’s in het verslag vormen een selectie uit de presentaties en foto’s die zijn gepresenteerd resp. gemaakt tijdens het symposium: Naar een duurzame, groen economy (prof. dr ir Rudy Rabbinge); De energiemarkt in beweging (dr Manon Jansen); Een duurzaam rijksbeleid (drs Marieke van der Werf); Flevoland klaar voor de toekomst (Jan-Nico Appelman); Duurzaam EnergieRijk, de resultaten (dr ir Rommie van de Weide en Fred van Rooyen); De ambities en mogelijkheden met duurzame energiewinning van Rijkswaterstaat (ir Annette Augustijn).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.