Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 440126
Title Klimaat & Veiligheid: Gedegen, innovatieve en verbindende monitoring van het Waddengebied: WaLTER
Author(s) Vugteveen, P.; Hanssen, L.; Groot, A.V. de; Vroom, J.
Source Nijmegen : Radboud Universiteit [et al.] (Rapportage / Radboud Univesiteit [et al.] ) - 44
Department(s) IMARES Ecosystemen
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) natuurbeheer - natuurbescherming - natuurwaarde - aquatische ecologie - meetnetten - monitoring - waddenzee - nature management - nature conservation - natural value - aquatic ecology - monitoring networks - wadden sea
Categories Aquatic Ecology / Nature Management (General)
Abstract Het Waddengebied geldt als één van de belangrijkste getijdengebieden van de wereld. In 2009 kreeg de Waddenzee een plek op de UNESCO Werelderfgoedlijst. De natuurwaarden van het gebied genieten speciale institutionele en juridische bescherming. De Waddenregio kent tegelijkertijd een intensief en gevarieerd gebruik door bedrijven, bewoners en bezoekers. Concreet beoogt WaLTER bestaande onderzoeks- en monitoringsprogramma’s in de Waddenzee en het Waddengebied beter op elkaar af te stemmen, gaten in het meetnet te vullen op basis van bestaande informatiebehoeften en data beter te ontsluiten. Belangrijke resultaten van WaLTER vormen een dataportaal en omvattend monitoringsplan voor geïntegreerde monitoring van het Waddengebied.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.