Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 440140
Title Grey and harbour seal spatiotemporal distribution along the Dutch West coast
Author(s) Aarts, G.M.; Brasseur, S.M.J.M.; Geelhoed, S.C.V.; Bemmelen, R.S.A. van; Leopold, M.F.
Source Den Burg : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C103/13) - 39
Department(s) IMARES Ecosystemen
Aquatic Ecology and Water Quality Management
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) phoca vitulina - halichoerus grypus - foerageren - waddenzee - windmolenpark - nadelige gevolgen - mariene ecologie - foraging - wadden sea - wind farms - adverse effects - marine ecology
Categories Nature Conservation / Marine Ecology
Abstract Het aantal gewone en grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee is de laatste jaren exponentieel gegroeid. Het is te verwachten dat het gebruik van de Nederlandse kustzone door zeehonden ook sterk is toegenomen. Voor 2014 staat de constructie van het windmolenpark Luchterduinen gepland en als onderdeel van de vergunningseis dient onderzocht te worden wat de mogelijke effecten van de constructie en operationele fase zijn op zeehonden. Het doel van deze voorstudie is om bestaande data te gebruiken en een overzicht te geven van het gebruik van de kustzone door gewone en grijze zeehonden en hoe dit verandert binnen en tussen jaren, en te definiëren wat de ecologische functie is van dit gebied.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.