Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 440153
Title Consumentenperspectief op groei multifunctionele landbouwbedrijven
Author(s) Haaster-de Winter, M.A. van; Berg, I. van den; Jong, D. de
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport 2013-024) - ISBN 9789086156238 - 26
Department(s) LEI Consumer & behaviour
LEI Consument and Behaviour
Team Economie en Nematoden
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) multifunctionele landbouw - nevenactiviteiten - houding van consumenten - consumentengedrag - houding van boeren - nederland - multifunctional agriculture - ancillary enterprises - consumer attitudes - consumer behaviour - farmers' attitudes - netherlands
Categories Consumer Studies (General) / Farm Management
Abstract In vergelijking met reguliere boeren houden multifunctionele boeren zich niet alleen bezig met het runnen van een agrarisch bedrijf. In hun bedrijfsvoering staat de verbinding met de consument centraal middels zorg, kinderopvang, boerderijverkoop, natuurbeheer, recreatie & toerisme of boerderijeducatie. In dit onderzoek wordt gekeken of en onder welke voorwaarden er draagvlak is bij consumenten voor de verdere ontwikkeling van multifunctionele landbouwbedrijven. Wat is er mogelijk in de ogen van consumenten, en wat niet?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.