Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 440166
Title Producten van de boerderij in de stad. Mogelijkheden voor afhaalpunten voor lokale producten
Author(s) Haaster-de Winter, M.A. van; Ruissen, A.; Schans, J.W. van der; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C.; Vijn, M.P.; Schoutsen, M.A.; Jansma, J.E.
Department(s) LEI Consumer & behaviour
LEI Consument and Behaviour
LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Team Economie en Nematoden
Publication type Brochure
Publication year 2013
Keyword(s) multifunctionele landbouw - regionale voedselketens - streekgebonden producten - relaties tussen stad en platteland - stedelijke gebieden - voedselvoorziening - marketingkanalen - multifunctional agriculture - regional food chains - regional specialty products - rural urban relations - urban areas - food supply - marketing channels
Categories Food Products (General) / Marketing Research
Abstract Voedsel kan tegenwoordig in principe overal gemaakt worden en/of vandaan komen. Echter, eten uit de buurt blijkt ook zijn (smaakvolle) waarde te hebben en consumenten zijn zich aan het heroriënteren op lokaal voedsel, waaronder streekproducten en producten van de boerderij. Hoewel producten van de boer in trek zijn, worden deze nog niet altijd gekocht. Dat kan anders. Op verzoek van de multifunctionele sector en voor (web) winkels, producenten en gemeenten heeft Wageningen UR onderzoek gedaan naar een oplossing voor stedelijke voedselvoorziening en mogelijkheden voor afhaalpunten in de stad voor lokale producten verkend. Hierover leest u meer in deze brochure. Zie hiernaast voor een schematische weergave van de inhoud.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.