Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 440186
Title De biodiversiteit van het Gelderse Hout : Verslag van de Soorten-zoekdag 2012 in Het Gelderse Hout in Lelystad.
Author(s) Alebeek, F.A.N. van
Source Lelystad : KNNV afd. Lelystad - 104
Department(s) Team Economie en Nematoden
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) flora - fauna - monitoring - natuur- en milieueducatie - veldwerk - samenwerking - organisaties - zuidelijk flevoland - nature and environmental education - field work - cooperation - organizations
Categories Plant Ecology / Animal Ecology
Abstract Tijdens de soorten- zoekdag is er naar bevers en vleermuizen gezocht en werden nachtvlinders met felle lampen op een laken gelokt. Op zondag konden kinderen waterbeestjes zoeken en braakballen pluizen, en konden liefhebbers onder leiding van een deskundige gids op zoek naar vogels, bodembeestjes, mossen, vissen, bomen en struiken, sprinkhanen, bijen en wespen, libellen, dagvlinders, reptielen en amfibieën, plantengallen, grassen en kruiden. Daarnaast waren er diverse informatiekraampjes waar bezoekers meer konden leren over de natuur.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.