Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 440264
Title Klimaatneutraal in de praktijk : ervaringen en resultaten van de deelnemers van BoerenKlimaat.nl
Author(s) Dubbeldam, R.; Wijnands, F.G.; Asperen, P. van; Monteny, A.
Source [S.l.] : BoerenKlimaat.nl - 31
Department(s) Team Bedrijfssystemenonderzoek
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) klimaatverandering - broeikasgassen - emissie - duurzame landbouw - biologische landbouw - energie - akkerbouw - varkenshouderij - pluimveehouderij - biobased economy - climatic change - greenhouse gases - emission - sustainable agriculture - organic farming - energy - arable farming - pig farming - poultry farming
Categories Climatic Change / Alternative Farming
Abstract De huidige landbouw draagt bij aan het broeikaseffect en daarmee aan de klimaatverandering. Tegelijk heeft de landbouw goede mogelijkheden om de broeikasgasemissies te verminderen. Zestien agrariërs laten in het project BoerenKlimaat.nl samen met Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut zien hoe dat kan. De ondernemers zijn akkerbouwer, varkens- of pluimveehouder. In deze brochure verhalen ze over hun ervaringen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.