Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 440272
Title Crisispreventie via een telersvereniging : casus de Nederlandse champignonsector
Author(s) Meulen, H.A.B. van der; Asseldonk, M.A.P.M. van; Jukema, G.D.; Leeuwen, K. van; Litjens, M.E.G.
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-nota / LEI Wageningen UR : Werkveld Sectoren en bedrijven ) - 42
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
Law and Governance
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) agrarische economie - paddestoelen - agaricus - marktprijzen - prijsvorming - aanbod - coöperatieve verenigingen - crises - wetgeving - Nederland - agricultural economics - mushrooms - market prices - price formation - supply - cooperative societies - legislation - Netherlands
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract Er is behoefte aan aanbodstabiliteit door organisatie van de champignonketen. De champignonketen moet van fragmentatie en gebrek aan samenwerking naar een situatie van organisatie en langetermijnsamenwerking. Dit vraagt om afstemming van vraag en aanbod door marktgerichte productie van telers via een krachtige telersvereniging met behulp van het preventie-instrument clearing house. In het huidige onderzoek is een analyse gemaakt van de toepassingsmogelijkheden naar de marktsituatie in champignons op basis van tijdreeksanalyse van prijzen en volumes. De Gemeenschappelijke Marktordening (GMO)-Verordening biedt voor producenten meer mogelijkheden met betrekking tot aanbodbundeling dan tot nu toe in Nederland ingezet wordt. Het is mogelijk producenten en mededingingsautoriteiten duidelijkheid te bieden over de nationale uitwerking van de GMO-verordening, waardoor fricties met de mededingingsregels niet meer voorkomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.