Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 440282
Title Multifunctionele landbouw, publieksactiviteiten en dierziekten; kan bedrijfssplitsing de gevolgen beperken?
Author(s) Alebeek, F.A.N. van; Ferwerda, R.T.; Jong, D. de; Spliethoff, B.G.
Source Lelystad : PPO AGV (PPO publicatie 554) - 28
Department(s) Team Economie en Nematoden
LR - Innovation Processes
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) multifunctionele landbouw - zoönosen - volksgezondheid - agrarische bedrijfsvoering - agrarisch recht - Nederland - multifunctional agriculture - zoonoses - public health - farm management - agricultural law - Netherlands
Categories Agricultural Law (Netherlands) / Farming Systems
Abstract In deze deelrapportage wordt één probleem centraal gesteld: Welke belemmeringen ontstaan er op een multifunctioneel agrarisch bedrijf met publieksactiviteiten wanneer er een uitbraak is van een aangifteplichtige dierziekte? En in het bijzonder: In hoeverre biedt het fysiek, juridisch en/of fiscaal splitsen van een multifunctioneel agrarisch bedrijf in een productie-deel en een publieksdeel daarvoor een oplossing?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.