Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 440366
Title Internationaal draagvlak voor de menselijke neus heeft prioriteit
Author(s) Backus, Ge; Kornelis, Marcel; Peet-Schwering, Carola van der; Wagenberg, Coen van; Valeeva, Natasha
Source Internationaal draagvlak voor de menselijke neus heeft prioriteit, Varkensbedrijf: onafhankelijk maandblad voor de Varkenshouderij, 2012-01-01, E. Timmers, http://boars2018.com/wp-content/uploads/2012/11/Varkensbedrijf_Internationaal-draagvlak-voor-de-menselijke-neus_MEI-2012.pdf
Department(s) LEI Consument and Behaviour
LEI Consumer & behaviour
LR - Animal Nutrition
LEI MARKT & K - Ketenprestaties
Publication type Media appearance
Publication year 2012
Keyword(s) pig farming - meat production - boar taint - meat animals - boars - consumer attitudes - pig breeding
Categories Animal Husbandry (General) / Pigs
About Voor 2015 kan de varkenshouderij berengeur zeker niet volledig uitbannen, wat betekent dat alleen de slachterijen kunnen voorkomen dat de consument vlees met een afwijkende geur op zijn bord krijgt. Optimalisering van geurdetectie aan de slachtlijn is daarvoor vereist. Om varkenshouders te stimuleren een goed management te voeren, ligt een bonusmalusregeling op de ontwerptafel.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.