Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 440422
Title Deltadijken dragen bij aan ‘robuust’ systeem
Author(s) Mens, M.; Loon-Steensma, J.M. van; Eikelboom, T.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 46 (2013)4. - ISSN 0166-8439 - p. 36 - 37.
Department(s) WU Omgevingswetenschappen DirectiestafDIR Directiestaf
Earth System Science
WIMEK
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) rivierafvoer - hoogwaterbeheersing - dijken - veiligheid - stabiliteit - ontwerp - systeembenadering - stream flow - flood control - dykes - safety - stability - design - systems approach
Categories Hydraulic Engineering
Abstract Verhoging en versterking van dijken is niet het enige mogelijke antwoord op extreem hoge afvoeren van rivieren. Men kan ook kijken naar de 'robuustheid' van het systeem: is een gebied als geheel - en dus niet alleen de dijk - voorbereid op het vele water? En welke rol kunnen deltadijken daarbij spelen?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.