Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 440546
Title De effecten van een open basisregistratie topografie (BRT)
Author(s) Bregt, A.K.; Castelein, W.T.; Grus, L.; Eertink, D.
Source Wageningen : Wageningen University - 41
Department(s) Centre Geo-information
Laboratory of Geo-information Science and Remote Sensing
PE&RC
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) landgebruik - topografie - informatiesystemen - kadasters - gebruik - maatschappelijke betrokkenheid - monitoring - land use - topography - information systems - cadastres - usage - community involvement
Categories Remote Sensing and Geographical Information Systems (General)
Abstract Op 1 januari 2012 is basisregistratie topografie (BRT) als open data aan de maatschappij ter beschikking gesteld. Deze stap zal zeer waarschijnlijk aanzienlijke effecten hebben op het gebruik van deze gegevens. Wat deze effecten zijn is echter onbekend. Om meer inzicht in deze effecten te krijgen is door de Wageningen Universiteit en het Kadaster en monitor ontwikkeld. Deze monitor richt zich, via indicatoren, op het meten van de effecten op de maatschappij (externe effecten), de interactie tussen het Kadaster en de maatschappij (relatie effecten) en het Kadaster (interne effecten).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.