Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 440678
Title Invulling van vergroeningsprestatie in Ecologische aandachtsgebieden
Author(s) Korevaar, H.; Geerts, R.H.E.M.; Alebeek, F.A.N. van
Source Wageningen : Plant Research International - 26
Department(s) PPO/PRI AGRO Multifunctioneel Landgebruik
Team Economie en Nematoden
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) gewassen - agrobiodiversiteit - milieubeleid - milieueffect - gemeenschappelijk landbouwbeleid - akkerbouw - inventarisaties - crops - agro-biodiversity - environmental policy - environmental impact - cap - arable farming - inventories
Categories Crops (General)
Abstract In het voorstel van de Europese Commissie voor het toekomstige GLB wordt de inkomenssteun in de 1ste pijler gekoppeld aan een prestatie op het vlak van vergroening. De vraag vanuit het Ministerie van EZ is of deze ‘vergroeningsprestatie’ geleverd kan worden door de teelt van bepaalde gewassen, die op dit moment in Nederland op kleine arealen worden geteeld en die een duidelijke meerwaarde kunnen hebben voor bodem, water en biodiversiteit. De opdracht omvat het in kaart brengen van die gewassen en hun effecten voor bodem, water en biodiversiteit in vergelijking met gangbare teelten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.