Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 440696
Title Energiemonitor van de ederlandse Paddenstoelensector 2011
Author(s) Wildschut, J.; Promes, E.J.O.
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 33
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) transport - dierlijke productie - dierenwelzijn - diergezondheid - beleid - controle - kwaliteitsnormen - animal production - animal welfare - animal health - policy - control - quality standards
Categories Logistics / Animal Health and Welfare
Abstract QLL (Quality system Livestock Logistics), is een privaat kwaliteitsysteem dat relevante naleving van wet- en regelgeving wil bevorderen binnen de verzamel- en transportsector van landbouwhuisdieren. QLL is voor veetransporteurs, waaghouders en exporteurs van toepassing. Het kwaliteitssysteem omvat diverse modules waar deelnemers aan QLL na certificering aan kunnen deelnemen. De NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) maakt in haar toezicht gebruik van bepaalde modules. In de eerste helft van 2012 heeft het auditteam NVWA een audit gedaan op het kwaliteitssysteem QLL. Deze audit heeft een aanvulling gehad in augustus 2012 omdat de uitvoering van de onaangekondigde controles door de CI (certificerende instanties) op de deelnemers aan QLL eerder niet beoordeeld kon worden. De staatssecretaris van het ministerie van EZ (Economische Zaken) heeft QLL opgedragen een plan van aanpak naar aanleiding van de resultaten van de audit te maken. De staatsecretaris heeft de NVWA opgedragen in december 2012 een vervolgaudit op het kwaliteitssysteem QLL te doen om na te gaan hoe de geconstateerde tekortkomingen opgelost zijn. Het auditteam NVWA heeft in opdracht van de hoofdinspecteur Divisie V&I (Veterinair en Import) van de NVWA de audit in december 2012 uitgevoerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.