Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 440697
Title 24 kotters verzamelen 235 monsters
Author(s) Steenbergen, J.
Source Visserijnieuws 8183 (2013). - ISSN 1380-5061
Department(s) IMARES Visserij
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) garnalen - visserij - schaal- en schelpdierenvisserij - bijvangst - shrimps - fisheries - shellfish fisheries - bycatch
Categories Fisheries
Abstract In het kader van het project bijvangst in de garnalenvisserij hebben 24 garnalenkotters dit jaar 235 monsters van de vangst genomen. Met het naar buiten brengen van de eerste analyses wordt de nodige voorzichtigheid betracht. Het verzamelen van bijvangstgegevens loopt nog tot en met juni 2014. IMARES onderzoekt al sinds 2006 de samenstelling van de bijvangsten in de garnalenvisserij. Onderzoekers van IMARES gaan 4-8 keer per jaar mee met een garnalenreis en meten alle vangsten helemaal door. Omdat dit bestaande onderzoek te beperkt is werd in juni 2012 door IMARES en de sector samen een zelfbemonsteringsprogramma gestart. Deelnemende vissers nemen maandelijks twee monsters van de grote fractie bijvangst, medewerkers van het Productschap Vis nemen de monsters aan op de afslagen en onderzoekers meten en tellen vervolgens alle vissen en bodemdieren in deze monsters in het lab.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.