Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 440757
Title Productiemetingen aan mosselzaad-invang-installaties (MZI's) 2009, 2010, 2011: technisch rapport project meerjarige effect- en productiemetingen aan MZI's in de westelijke Waddenzee, Oosterschelde en Voordelta
Author(s) Troost, K.; Brummelhuis, E.B.M.; Hartog, E.
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C093/13) - 39
Department(s) IMARES Delta
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) mossels - zaden - bemonsteren - biomassa - ecosystemen - ecosysteemmodellering - mariene ecologie - waddenzee - oosterschelde - voordelta - mussels - seeds - sampling - biomass - ecosystems - ecosystem modeling - marine ecology - wadden sea - eastern scheldt
Categories Marine Ecology
Abstract Ter onderbouwing van de beschrijving van de effecten van de MZI’s op de ecosystemen van de Oosterschelde en Waddenzee zijn gegevens nodig van aanwas, groei, sterfte en totale biomassa van MZI-mosselen gedurende het seizoen. Deze gegevens zijn tevens nodig als input voor modelberekeningen. Met toestemming van de MZI-ondernemers zijn metingen verricht aan bestaande MZI’s, met als doel: het bepalen van individuele groei (in lengte en gewicht) van zaadmosselen; het bepalen van de toename in aantallen en biomassa van zaadmosselen per vierkante meter net of per meter touwlengte; het bepalen van de biomassa aan MZI-systemen gedurende het seizoen. Deze metingen zijn verricht in de Oosterschelde en Waddenzee.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.