Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 440916
Title Lupine als sojavervanger in veevoer
Author(s) Berkum, S. van; Janssens, S.R.M.
Source Utrecht : Kiemkracht (Rapport / InnovatieNetwerk nr. 13.2.314) - ISBN 9789050595087 - 47
Department(s) LEI INT BELEID - Internationale Handel & Markten
LEI MARKT & K - Ketenprestaties
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) lupinus - lupinen - voedergewassen - voer - eiwitleverende planten - nieuwe cultuurgewassen - haalbaarheidsstudies - economische haalbaarheid - akkerbouw - lupins - fodder crops - feeds - protein plants - new crops - feasibility studies - economic viability - arable farming
Categories Protein Crops
Abstract Momenteel zijn de in Europa verbouwde eiwitrijke gewassen geen alternatief voor sojaschroot in het veevoer; de teelt ervan is niet rendabel. De introductie in Europa van een in Latijns-Amerika voorkomende eiwit- en olierijke lupinesoort zou wel een aantrekkelijk gewas kunnen opleveren voor de boer en de (veevoeder)industrie. Voorwaarde is dat de productie per hectare van de nieuwe lupinesoort bijna tweemaal zo hoog is dan die van de nu in Europa verbouwde soorten. Door veredeling en teeltoptimalisatie kan productiviteitsgroei bereikt worden. Indien dat met succes wordt gerealiseerd, kan het jaarlijkse verbruik van sojaschroot in Nederland tot circa 40% worden vervangen door lupineschroot van eigen teelt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.