Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 440942
Title Strategisch Management Tool: Stragegieverkenning op basis van ondernemer, onderneming en omgeving
Author(s) Lakner, D.
Source Wageningen : LEI Wageningen UR
Department(s) LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) strategisch management - ondernemerschap - computer software - duurzaamheid (sustainability) - besluitvorming - strategic management - entrepreneurship - sustainability - decision making
Categories Management studies, Business Administration, Organizational Science (General)
Abstract Dit rapport geeft de resultaten per afzonderlijk element kort weer: de ondernemer, de onderneming & de omgeving van uw bedrijf. Deze informatie geeft u de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen, zoals U die ziet. Daarna volgt de uitkomst van de berekende markt- en bedrijfsontwikkelingsstrategieën die het beste passen bij de huidige situatie. Uw eigen doel strategieën volgen hierop. Dit maakt het mogelijk om een zogenaamde GAP-analyse te tonen. Hiermee kunt u als ondernemer precies zien aan welke onderdelen van het ondernemerschap (de drie O's) er nog gewerkt moet worden om je doel strategieën te verwezenlijken. In de bijlagen kunt U een uitleg vinden van de verschillende elementen, factoren en strategieën die door de hele tool heen worden gebruikt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.