Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441047
Title Zoetwatervoorziening in het Hoogheemraadschap van Rijnland : onderzoek met hulp van €ureyopener 1.0
Author(s) Stuyt, L.C.P.M.; Bakel, P.J.T. van; Delsman, J.; Massop, H.T.L.; Kselik, R.A.L.; Paulissen, M.P.C.P.; Oude Essink, G.H.P.; Hoogvliet, M.; Schipper, P.N.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2439) - 90
Department(s) Alterra - Integrated water and catchment management
Alterra - Centre for Water and Climate
Alterra - Biodiversity and policy
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) zoet water - waterbeheer - verzilting - zout water - natuurbeheer - zoutwaterindringing - nadelige gevolgen - opbrengst - west-nederland - zuid-holland - fresh water - water management - salinization - saline water - nature management - salt water intrusion - adverse effects - outturn - west netherlands
Categories Water Management (General)
Abstract Het veiligstellen van de toekomstige zoetwatervoorziening in het Hoogheemraadschap van Rijnland kan in beginsel op verschillende manieren worden geeffectueerd. Elke maatregel die hiertoe wordt overwogen beïnvloedt het chloridegehalte van het polderwater en daarmee de kwaliteit van beregeningswater voor de landbouw en de ecologische kwaliteit. Een aanzienlijke reeks maatregelen is geëvalueerd met behulp van €ureyopener 1.0, een in MS Excel ontwikkeld analyse-instrument, bedoeld voor interactief gebruik. De handelingsruimte die beschikbaar is om anders om te gaan met zoet water zijn geanalyseerd en in beeld gebracht, uitgedrukt in effect op de watervraag, zoutschade aan landbouwgewassen en effecten op de natuur.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.