Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441049
Title Dutch Water Mining: Potentie van een zuiverend landschap van overvloed
Author(s) Os, E. van; Kruijs, A.; Bomas, B.; Poelman, M.; Pater, M. de; Bokhoven, D. van
Source Delta Water Award - 85
Department(s) IMARES Aquaculture
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) waterkwaliteit - waterplanten - kweken - oogsten van de gehele plant - fosfaten - vastleggen - volkerak-zoommeer - biomassa productie - zuidwest-nederland - biobased economy - water quality - aquatic plants - rearing - whole crop harvesting - phosphates - tethering - biomass production - south-west netherlands
Categories Aquatic Ecology
Abstract De blauwalg in het Volkerak - Zoommeer zorgt jaarlijks voor veel overlast. In de zomerperiode zijn giftig water en stank een hinderlijk fenomeen voor iedereen. Met de techniek Dutch Water Mining verdwijnt de overlast van blauwalgen. Voor de omliggende landbouwbedrijven ontstaat de zekerheid van een betrouwbare zoetwaterbron. Het basisidee is de productie en oogst van waterplanten en schelpdieren. Met de productie wordt fosfaat vastgelegd en via de oogst wordt de grondstof uit het water gehaald.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.