Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441071
Title Verslag proeven Chinese kool bewaring 2012 - 2013 : verslag van N-bemestingsproef, CA-bewaring in hoezen en ethyleenmetingen
Author(s) Wijk, C.A.P. van; Wilms, J.A.M.
Source Lelystad : PPO AGV (PPO publicatie 558) - 42
Department(s) Team Bedrijfssystemenonderzoek
PPO/PRI Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) opslag - houdbaarheid (kwaliteit) - chinese koolsoorten - stikstof - bemesting - ethyleen - opslagkwaliteit - meting - bladgroenten - vollegrondsgroenten - storage - keeping quality - chinese cabbages - nitrogen - fertilizer application - ethylene - storage quality - measurement - leafy vegetables - field vegetables
Categories Food Preservation / Leafy Vegetables
Abstract Chinese kooltelers willen graag productverlies bij Chinese kool uit bewaring beperken en de bewaarperiode verlengen tot eind maart. Het merendeel van de partijen wordt nu in januari/februari geruimd. Het grootste verlies wordt veroorzaakt door het wegschonen van de 1-2 extra buitenbladen die voor bewaarkool mee geoogst worden, door vochtverlies tijdens de bewaring en door rot. Na een literatuur- en praktijkkennisinventarisatie is door de telers in 2012 gekozen voor de volgende onderzoeksonderwerpen ter verbeteringen van de bewaring van Chinese kool: a) N-bemestingswijzen, planttijdstippen en plantsapanalyses, b) Controlled Atmosphere (CA)-bewaring in hoezen en c) praktijktoetsing van ethyleengehalten in bewaarcellen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.