Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441113
Title Op weg naar een evidence-based practice : project ‘De groene leeromgeving als katalysator voor leren’
Author(s) Biemans, H.J.A.; Gulikers, J.T.M.; Oonk, C.; Wel, M. van der; Leereveld, G.; Frijters, S.; Born, T. van den
Source In: Op weg naar leerwinst : WURKS- 1 onderzoeksprogramma 2011-2013 : competenties voor het groene kennissysteem – deel I / Biemans, H., Wageningen : Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies - ISBN 9789461737090 - p. 12 - 13.
Department(s) Education and Competence Studies
WASS
Publication type Chapter in book aimed at a professional audience
Publication year 2013
Keyword(s) informeel onderwijs - leeractiviteiten - leerervaringen - onderwijsmethoden - onderwijsvaardigheden - docenten - natuur- en milieueducatie - voortgezet onderwijs - non-formal education - learning activities - learning experiences - teaching methods - teaching skills - teachers - nature and environmental education - secondary education
Categories Educational Methods
Abstract Wat zijn de leeropbrengsten van buitenonderwijs voor leerlingen van twaalf tot achttien? En hoe kan je dit als docent faciliteren? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is een literatuuronderzoek uitgevoerd en is een aantal praktijken bestudeerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.