Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 441115
Title Naar coaching op maat : project ‘Persoonlijkheidskenmerken en competentieontwikkeling van leerlingen’
Author(s) Biemans, H.J.A.; Gulikers, J.T.M.; Oonk, C.; Wel, M. van der; Leereveld, G.; Frijters, S.; Born, T. van den
Source In: Op weg naar leerwinst : WURKS- 1 onderzoeksprogramma 2011-2013 : competenties voor het groene kennissysteem – deel I / Biemans, H., Wageningen : Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies - ISBN 9789461737090 - p. 6 - 7.
Department(s) Education and Competence Studies
WASS
Publication type Chapter in book aimed at a professional audience
Publication year 2013
Keyword(s) agrarisch onderwijs - vaardigheidsonderwijs - vaardigheden - persoonlijkheid - leerlingen - coachen - persoonlijke ontwikkeling - docenten - agricultural education - competency based education - skills - personality - pupils - coaching - personal development - teachers
Categories Agricultural Education
Abstract Welke relaties bestaan er tussen persoonlijkheidskenmerken van leerlingen en de mate van ontwikkeling van bepaalde competenties die relevant zijn voor hun opleiding? En hoe kunnen docenten hier bij de coaching van leerlingen rekening mee houden? Dit project wil een stap zetten naar coaching op maat.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.