Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441123
Title Ontwikkeling van banken Japanse oesters (Crassostrea gigas) op droogvallende platen in de Waddenzee
Author(s) Stralen, M. van; Troost, K.; Zweeden, C. van
Source Scharendijke : Marinx (Rapport 2012.101) - 26 p.
Department(s) IMARES Delta
Publication type Research report
Publication year 2012
Abstract Na introductie van de Japanse oester (Crassostrea gigas) voor kweekdoeleinden in de zeventiger en tachtiger jaren en de opmars vanaf het eind van de negentiger jaren komt de soort nu algemeen in de Nederlandse, Duitse en Deense Waddenzee voor. De Japanse oester is vooral te vinden in de lage delen van het litoraal en op harde substraten als dijkvoeten. Het areaal oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse Waddenzee bedroeg in 2011 1045 ha. De oesterbanken hebben zich veelal gevestigd in bestaande mosselbanken en op plaatsen waar vroeger mosselbanken lagen. Doordat jonge oesters zich vervolgens weer op de al aanwezige oesters vestigen ontstaan vaak rifachtige structuren. De Japanse oester leeft van fytoplankton en is een voedselconcurrent voor andere schelpdieren zoals mosselen en kokkels. Met de opkomst van de oesters ontstond de vrees dat de oesters de mosselen zouden kunnen gaan verdringen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.