Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441149
Title Reisverslag van de boomkorsurvey (BTS) in 2012
Author(s) Boois, I.J. de; Bol, R.A.
Source IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES Wageningen UR 12.018)
Department(s) IMARES Vis
IMARES Visserij
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) visserij - visbestand - bemonsteren - visserij-ecologie - visserijbeheer - visvangsten - boomkorvisserij - fisheries - fishery resources - sampling - fisheries ecology - fishery management - fish catches - beam trawling
Categories Fishery Resources and Management
Abstract In 2012 is de beam trawl survey (BTS) uitgevoerd met de Tridens II en de Isis in opdracht van het ministerie van EL&I. De survey is onderdeel van het EU Data Collectie Programma (DCF) en valt daarmee onder de wettelijke taken die binnen IMARES worden uitgevoerd. In dit rapport staan de resultaten van de survey en de reisverslagen van de reizen op beide schepen. De gegevens van de BTS worden onder andere gebruikt in de bestandsschattingen die de ICES uitvoert voor schol en tong. Daarnaast zijn de gegevens bruikbaar voor andere vragen over het Noordzee ecosysteem. In 2012 zijn wederom vertegenwoordigers van de visserijsector mee geweest aan boord van de Tridens als waarnemer. De verslagen van deze waarnemers zijn verschenen in Visserijnieuws en verwijzingen daarnaar zijn opgenomen in dit rapport.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.