Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441220
Title Adviesbasis voor de bemesting van bloembolgewassen
Author(s) Dam, A.M. van; Reuler, H. van
Source Leiden/Lisse : Bodemdienst Van Dam/Praktijkonderzoek Plant en Omgeving - 58
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Nursery Stock
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) bemesting - bloembollen - mestbehoeftebepaling - grondanalyse - gebruik - organische meststoffen - nederland - fertilizer application - ornamental bulbs - fertilizer requirement determination - soil analysis - usage - organic fertilizers - netherlands
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Bulb and Tuber Flowers
Abstract Deze herziene adviesbasis geeft een overzicht van bemestingsadviezen voor bolgewassen, gebaseerd op openbare onderzoeksresultaten. Daarmee geeft de adviesbasis de huidige consensus over de economisch optimale bemesting van bolgewassen weer. De vorige uitgave dateert van 2004. De belangrijkste wijziging in de huidige uitgave betreft het advies voor organische bemesting, op basis van onderzoek naar de afbraaksnelheid van organische stof ende beschikbaarheid van nutriënten uit organische meststoffen. Daarnaast is er onderzoek verricht aan de stikstofbehoefte van tulp, hyacint, Zantedeschia, lelie en gladiool. Dit heeft niet tot structurele aanpassing van adviezen geleid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.