Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441411
Title Een systeembenadering voor onderzoek aan plaag- en ziektebestrijding in roos: Een visiedocument vanuit onderzoek en praktijk
Author(s) Messelink, G.J.; Leman, A.; Hofland-Zijlstra, J.D.; Garcia Victoria, N.; Klein, E.; Sonneveld, J.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1257) - 26
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) rosa - geïntegreerde plagenbestrijding - plantenziektebestrijding - bestrijdingsmethoden - ziektepreventie - landbouwkundig onderzoek - teeltsystemen - energiebesparing - optimalisatiemethoden - integrated pest management - plant disease control - control methods - disease prevention - agricultural research - cropping systems - energy saving - optimization methods
Categories Plant and Crop Protection (General) / Rosales
Abstract De bestrijding van ziekten en plagen in roos is uitermate complex. Op veel bedrijven zijn er bijna continu verschillende plagen en ziekten aanwezig waar moeilijk van af te komen is. Het daarom noodzakelijk om het totale complex van gewas, ziekten, plagen en natuurlijke vijanden als één dynamisch ecosysteem te zien waarin alles direct of indirect op elkaar ingrijpt. Sturing in zo’n complex systeem vraagt om veel kennis. Voor de ontwikkeling van deze kennis is het verstandig een gestructureerd onderzoeksprogramma op te zetten met verschillende onderzoekslijnen die werken aan zowel preventie als bestrijding. Het is daarbij verstandig om niet alleen onderzoek op te zetten wat resultaten op de korte termijn levert, maar ook robuuste oplossingen genereert voor de lange termijn. De PPS “het nieuwe doen in gewasgezondheid” biedt een uitstekend kader voor de invulling van zo’n programma. Het is daarbij de uitdaging en noodzaak om de 4 onderzoekslijnen (weerbaar gewas, robuuste weerbare teeltsystemen, slimme en innovatieve technologieën en effectief en duurzaam middelenpakket) zo concreet mogelijk uit te werken voor het totale ziekte- en plaagcomplex voor roos en dit te integreren met onderzoek dat zich op energiebesparing en teeltoptimalisatie richt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.