Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441413
Title Bronnenonderzoek Leucocoprinus birnbaumii - Fase A
Author(s) Ludeking, D.J.W.; Hamelink, R.; Baars, J.J.P.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1259) - 26
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
PRI Biodiversity and Breeding
WUR Plant Breeding
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) potplanten - substraten - kweekmedia - plantenziekteverwekkende schimmels - agaricomycotina - ziektepreventie - bedrijfshygiëne - water - vermeerderingsmateriaal - landbouwkundig onderzoek - pot plants - substrates - culture media - plant pathogenic fungi - disease prevention - industrial hygiene - propagation materials - agricultural research
Categories Fungi / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Bij de teelt van potplanten wordt op vaak onverklaarbare wijze een plotseling groei van schimmelpluis of vruchtlichamen en paddenstoelen in het substraat waargenomen. De overmatige groei van schimmelpluis wordt veroorzaakt door de goudgele plooiparasol, Leucocoprinus birnbaumii. Ook andere soorten uit het genus worden waargenomen gedurende de teelt. De schimmel Leucocoprinus birnbaumii behoort tot de familie Agaricaceae. Tot deze grote familie behoren ook de bekende champignon ( Agaricus bisporus ) en inktzwammen ( Coprinus soorten ). In dit onderzoek is een bronnenonderzoek uitgevoerd op praktijkbedrijven waarbij de schimmel Leucocoprinus birnbaumii in drainwater, in grondresten bij de oppotmachine en in jong plantmateriaal werd aangetoond. In de literatuur zijn er aanknopingspunten gevonden voor het ontwikkelen van niet-chemische beheersstrategiën van de schimmel. Bijvoorbeeld sturing met CO2 om de groei en de vorming van primordia van paddenstoelen te remmen. Ook kunnen isolaten van biologische bestrijders uit de praktijk en isolaten uit de champignonteelt van Trichoderma soorten worden getest op hun onderdrukkend effect tegen L. birnbaumii. Hierbij kan tevens gebruik worden gemaakt van bacteriële antagonisten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.