Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441452
Title Resultaten en kostprijs varkensproductie vergeleken : thema: focus op kengetallen en hun waarde
Author(s) Hoste, R.
Source Varkensbedrijf: onafhankelijk maandblad voor de Varkenshouderij 6 (2013)7. - ISSN 0777-5091 - p. 12 - 16.
Department(s) LEI MARKT & K - Ketenprestaties
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) varkenshouderij - agrarische economie - productiekosten - dierlijke productie - internationale vergelijkingen - varkensstallen - pig farming - agricultural economics - production costs - animal production - international comparisons - pig housing
Categories Agricultural Economics (General) / Pigs
Abstract Natuurlijke omstandigheden, specifieke afzetmarkten, maatschappelijke druk, vakkennis, het zijn allemaal factoren die de ontwikkeling en kostprijs van de varkensproductie in een land beïnvloeden. Een internationale kostprijsvergelijking bevestigt dat Nederland één van de meeste efficiënte productielanden is, maar tegelijkertijd veel extra maatschappelijke kosten moet dragen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.