Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441544
Title Zijn streekproducten een kans of een bedreiging voor de biologische sector?
Author(s) Vijn, M.P.; Schoutsen, M.A.; Monteny, A.; Visser, A.J.
Source Lelystad : PPO AGV (PPO publicatie 559) - 32
Department(s) Team Economie en Nematoden
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) voedselproductie - regionale voedselketens - streekgebonden producten - biologische landbouw - biologische productie - consumentenvoorkeuren - biologische voedingsmiddelen - food production - regional food chains - regional specialty products - organic farming - biological production - consumer preferences - organic foods
Categories Food Products (General)
Abstract Er is steeds meer belangstelling voor voedsel geproduceerd in de regio. De ontwikkeling naar en de belangstelling van consumenten voor streekproducten zou wel eens een bedreiging voor de markt van biologische producten kunnen zijn. In Engeland waar de belangstelling voor regionaal geproduceerd voedsel toeneemt zien we bijvoorbeeld een daling van het aandeel biologische producten die vaak uit het buitenland afkomstig zijn. Hier lijkt streek biologisch te verdringen. Er zijn echter ook kansen. De verkoop van zowel biologische- als streekproducten groeit nog steeds onverminderd door. Beiden productsoorten trekken andere consumenten aan. Een deel van de consumenten is gevoeliger voor biologisch dan voor streek. En een deel van de consumenten gaat er al vanuit dat streekproducten ook biologisch zijn. Zou het heldere concept van biologisch (voor een deel van de consumenten) een versterking van streekproducten kunnen betekenen? Om antwoord te vinden op deze vragen is er literatuuronderzoek gedaan en zijn interviews gehouden met stakeholders zowel uit de biologische- als streekproductensector. Vervolgens is in een bijeenkomst een SWOT-analyse gemaakt van de combinatie biologisch én streek/regio. Hier zijn tevens een aantal stellingen bediscussieerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.