Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441555
Title Inventarisatie van uitzetmethoden van biologische bestrijders in kassen Gezonde Kas: Product 23: Doelgericht uitzetten van biologische bestrijders en evaluatie van toedieningstechnieken voor biologische bestrijders
Author(s) Os, E.A. van; Staaij, M. van der; Zande, J.C. van de
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1265)
Department(s) WUR GTB Tuinbouw Technologie
WUR GTB Gewasgezondheid
PPO/PRI AGRO Field Technology Innovations
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) organismen ingezet bij biologische bestrijding - glastuinbouw - toedieningswijzen - mechanisatie - doseringseffecten - nederland - biological control agents - greenhouse horticulture - application methods - mechanization - dosage effects - netherlands
Categories Biological Control of Pests
Abstract Dit rapport geeft een overzicht van toedieningsmethoden van biologische bestrijders met daaraan gekoppeld de voor- en nadelen per methode. Roofmijten, roofwantsen, sluipwesppoppen (wittevlieg en mineervlieg), galmugpoppen en sluipwespen, galmuggen worden allemaal handmatig uitgezet. Handmatig uitzetten kost veel tijd en is daarom duur. Een vorm van mechanisatie van het uitzetten is op gang gekomen, met name voor roofmijten en galmugpoppen. Per bestrijder is objectief gezien onbekend of voldoende, te weinig of te veel wordt gedoseerd. Aangezien de bestrijders lopen (roofmijten) of vliegen (sluipwespen, galmuggen, roofwantsen) en actief op zoek gaan naar prooien wordt door telers en leveranciers alleen naar de effectieve plaagbestrijding gekeken. Sluipwesppoppen kunnen eventueel nog worden verblazen (mechanisatie van uitzetten); voor de vliegende bestrijders lijkt dit minder zinvol, hoewel het effect onbekend is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.