Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441556
Title Opbrengstverhoging snij-amaryllis (Hippeastrum) - Teelt voor kerstbloei in 3-jarig gewas van 2010 t/m 2012
Author(s) Kromwijk, J.A.M.; Gelder, A. de; Driever, S.M.; Overkleeft, J.; Grootscholten, M.; Baar, P.H. van
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1264) - 139
Department(s) WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) snijbloemen - hippeastrum - amaryllis - oogsttoename - rentabiliteit - cultuurmethoden - gewaskwaliteit - schermen - glastuinbouw - klimaatregeling - bloeidatum - cut flowers - yield increases - profitability - cultural methods - crop quality - blinds - greenhouse horticulture - air conditioning - flowering date
Categories Cut Flowers / Cultivation, Cultural Methods
Abstract Om de rentabiliteit van snij-amaryllis ( Hippeastrum ) te verbeteren is onderzoek uitgevoerd naar productieverhoging voor de kerstbloei. In een kas van 600 m2 is een teeltstrategie toegepast gericht op optimalisatie van de fotosynthese met verneveling en een diffuus schermdoek. De productie was vergelijkbaar tot iets hoger dan gemiddeld in de praktijk, maar lager dan verwacht door een tragere doorgroei tot bloeibare knop en toename van achterblijvende bollen. Geoogste bloemstelen bleken 10 tot 22 maanden voor de oogst aangelegd. De oudste knoppen zijn het meest gevoelig voor knopverdroging. Verhoging van de bodemtemperatuur van 22 naar 24o C vanaf het vroege voorjaar tot de start van de koeling gaf meer Fusarium en geen productieverbetering ten opzichte van continu 22o C. Op perliet was de productie iets hoger dan op kleikorrels. De cultivar Mont Blanc gaf minder bloemstelen, maar een hoger steelgewicht dan Red Lion. Omdat productieverhoging van een enkele bol lastig is, zal productieverhoging vooral moeten komen uit een vermindering van achterblijvers en gezond houden van de bollen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.