Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441570
Title Natuur in kostenbatenanalyses; Op zoek naar evenwicht
Author(s) Blaeij, A.T. de; Linderhof, V.G.M.; Vader, J.; Koopmans, C.; Rietveld, P.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Regionale Economie & Ruimtegebruik ) - ISBN 9789086156399 - 91
Department(s) LEI Regional economy & land use
Agricultural Economics and Rural Policy Group
LEI Regional economy & land use
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) natuurbeheer - regionale planning - nadelige gevolgen - kosten-batenanalyse - infrastructuur - natuurwaarde - nature management - regional planning - adverse effects - cost benefit analysis - infrastructure - natural value
Categories Nature Management (General)
Abstract Uit de huidige MKBA praktijk blijkt dat er verschil is in de acceptatie van het monetariseren van verschillende welvaartseffecten. Zo zijn voor de waarde van reistijd en veiligheidsrisico's met behulp van waarderingsmethodes algemeen geaccepteerde monetaire kengetallen vastgesteld en toegepast in (M)KBA's. Over het bepalen van de waarde voor natuur bestaat veel discussie. De aanvulling op de OEI - leidraad voor het waarderen van natuur is geaccepteerd en wordt toegepast bij effecten op natuur door infrastructurele aanpassingen. Echter niet voor alle welvaartseffecten van natuur, zoals niet-geprijsde effecten, zijn er algemeen geaccepteerde kengetallen vastgesteld, terwijl deze niet-geprijsde effecten voor natuur aanzienlijk kunnen zijn. Dit betekent dat effecten op natuur veelal alleen in fysieke en kwalitatieve zin worden uitgedrukt en soms alleen met 'PM' (pro memorie) worden weergegeven. De effecten worden veelal niet gemonetariseerd. In de MKBA's komt natuur daardoor niet terug in termen van kosten-batenverhoudingen en saldo's
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.