Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441581
Title Monitoringsplan T0 VHR gebieden Noordzee
Author(s) Troost, K.; Asch, M. van; Craeymeersch, J.A.M.; Duineveld, G.; Escaravage, V.; Goudswaard, P.C.; Lavaleye, M.; Wijnhoven, S.
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C049/13) - 106
Department(s) IMARES Delta
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) bodemfauna - natura 2000 - mariene gebieden - noordzee - onderzoeksprojecten - monitoring - voordelta - soil fauna - marine areas - north sea - research projects
Categories Marine Ecology
Abstract IMARES heeft een monitoringsplan opgesteld voor de begintoestand bepaling (T0) van bodemdieren kenmerkend voor de habitattypen H1110 (subtypen A-C) en H1170 binnen de Natura 2000 gebieden Noordzeekustzone, Voordelta, Vlakte van de Raan, Doggersbank en Klaverbank op het Nederlandse deel van de Noordzee. Statistisch is berekend hoeveel stations er in de verschillende gebieden nodig zijn om met 95% zekerheid te kunnen concluderen of ‘typische’ soorten aan- of afwezig zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.